Մամլված կերամիկա

Մամլման  համար  վառարան

Մեր լաբորատորիայում օգտագործվում է մամլման համար Programat EP3000 վառարանը, գերմանական Ivoclar Vivadent ընկերությունից: Մամլման եղանակը կիրառելով մենք պատրաստում  ենք.

  • շապիկներ
  • ներդիրներ/վերդիրներ
  • վինիրներ
  • կամրջաձև պրոթեզներ (մինչև 3 միավոր)

Programat EP3000 վառարանի մամլման և թրծման հարաչափերը կատարյալ ձևով համապատասխանեցված են IPS Empress Esthetic-ի հետ աշխատելու համար: Դրանք հարմար են IPS Empress Esthetic (և IPS e.max) մամլման համար, ինչպես նաև երեսպատման կերամիկայի (օրինակ՝ IPS Empress Esthetic Veneer) թրծման համար: Մամլման համար վառարանը աչքի է ընկնում իր հատկություններով, ինչպիսիք են էլեկտրոնային մամլա-հաղորդակը, ջերմային ավտոմատ ստուգաճշտումը, ինչպես նաև արագ կառավարումը՝ գրաֆիկական դիսպլեյի և մենյուի օգնությամբ:

Programat EP3000 ատամնատեխնիկական վառարանի առավելությունները.
  • կվարցե խողովակի և տաքացման թրծատուփի նորացված տեխնոլոգիան ապահովում է ջերմության անթերի բաշխում, ինչն ի վերջո նպաստում է թրծման և մամլման լավագույն արդյունքների ստացմանը
  • էլեկտրոնիկայով կառավարվող մամլա-հաղորդակը չի պահանջում սեղմված օդի միացում, ինչը բերում է մամլման գերազանց արդյունքների: