Nautilus T ձուլման կայանք

Մեր լաբորատորիայում օգտագործվում է  (Nautilus T) ձուլման կայանքը գերմանական Bego ընկերությունից:

(Nautilus T) վակուումային ինդուկցիոն ձուլման կայանքը  նախատեսված է շուկայում հայտնի բոլոր ազնիվ և ոչ ազնիվ համահալվածքների ձուլման համար:

Ձուլման եղանակը կիրառելով մենք պատրաստում ենք.
  • շապիկներ
  • կամրջաձև պրոթեզներ
  • իմպլանտների վրա պտուտակային ֆիքսման համար կամրջաձև հիմքեր
  • ներարմատային ներդիրներ
  • փոխագուցավոր շապիկներ
  • բյուգելային պրոթեզների համար հիմքեր
  • հեծանային կառուցվածքներ
  • անհատական աբաթմենտներ
  • ենթակառուցվածքներ
Մեր լաբորատորիայում օգտագործվում է (Nautilus T) ձուլման կայանքը գերմանական Bego ընկերությունից: (Nautilus T) վակուումային ինդուկցիոն ձուլման կայանքը նախատեսված է շուկայում հայտնի բոլոր ազնիվ և ոչ ազնիվ համահալվածքների ձուլման համար: