Գալվանացում

Մեր լաբորատորիայում օգտագործվում է  Solaris գալվանասարքը գերմանական DeguDent ընկերությունից:

Solaris գալվանասարքի կիրառմամբ մեկ աշխատանքային ցիկլի ընթացքում կարող է գալվանացվել մինչև 16 առարկա, շերտի տարբեր հաստությամբ (200 մկմ, 250 մկմ, 300 մկմ):

Գալվանացումը կիրառելով մենք պատրաստում ենք.

  • ներդիրներ
  • վերդիրներ
  • սովորական և փոխագուցավոր շապիկներ
  • վերակառուցվածքներ, ինչը ապահովում է աբաթմենտի ճշգրիտ և ամուր կպումը, բեռնաթափող ֆունկցիաներով օժտված կառուցվածքների պատրաստման համար
Գալվանացման առավելություններ են հանդիսանում.
  • կենսաբանական համատեղելիությունը
  • օպտիմալ ճշգրտությունը
  • ամրությունը