Շարժական պրոթեզավորում

Շարժական ամբողջական պրոթեզներ
Շարժական  ամբողջական պրոթեզներ

Շարժական ամբողջական պրոթեզները հաճախակի հանդիսանում են պրոթեզավորման միակ այընտրանք, մեկ կամ երկու ծնոտներին ատամների լրիվ բացակայության դեպքում: Այսպիսի պրոթեզները հենվում են բացառապես ծնոտների ատամնահիմքային ելուստների (կոպիտ ասած՝ լնդի) վրա, իսկ վերին ծնոտի դեպքում՝ նաև քիմքի վրա:

Շարժական մասնակի պրոթեզներ
Շարժական  մասնակի պրոթեզները օգտագործվում են այն դեպքերում, երբ բացակայում  է մեկ կամ մի քանի ատամ: Շարժական  պրոթեզների տվյալ տեսակը առավել հաճախ նշանակվում է հետևյալ դեպքերում.
  • հիմնական ծամող ատամների կորուստ
  • ատամնաշարի ծայրային թերությունների առկայություն, երբ չկա հնարավորություն որպես կամրջաձև կառուցվածքի հենարան օգտագործել հարևան ատամները, դրանց բացակայության կամ ծնոտի ոսկրի մեջ շարժի պատճառով
  • ատամնաշարերի թերություններ, որոնք մեծ երկարություն ունեն
  • ժամանակավոր պրոթեզավորում

Շարժական մասնակի պրոթեզը, որպես կանոն, հենվում է ոչ միայն լնդի, այլև պահպանված ատամների վրա: Այն ամրացվում է կոշտ մետաղալարից կամ նեյլոնից կլամերներով, որոնք սկսվում են պրոթեզի պլաստմասսե հիմքից և ընդգրկում հենարանային ատամները: