Շարժական պրոթեզավորում

Կապպաներ
Կապպաներ

Կապպաները օրթոդոնտային շարժական կառուցվածքներ են, որոնք իրենցից ներկայացնում են ատամնային հատուկ վերդիրներ,որոնք կրում են բուժիչ կամ կանխարգելիչ նպատակներով: Կապպաները, որպես կանոն, պատրաստվում են չօքսիդացող մետաղից կամ պոլիմերներից:

Կապպաները կարող են օգտագործվել տարբեր նպատակներով.
  • ատամների դիրքի և ատամնանստվածքի շտկման համար
  • դեղանյութերի մակերեսային կիրառման համար
  • քիմիական պատրաստուկներով ատամների սպիտակեցման համար
  • ծամողական մկանների լարվածությունը թուլացնելու համար
  • սպորտային մարզումների ժամանակ ատամները վնասվածքներից պաշտպանելու համար:

Կապպաների օգտագործումը իրենից ոչ մի բարդություն չի ներկայացնում: Նրանց կարելի է հեշտությամբ ինքնուրույն հագնել և հանել:

Անհատական կապպաները պատրաստվում են այնպես, որ ամուր կպչեն ատամներին՝ չսահմանափակեն ծնոտի շարժումները,  և չպատճառեն անհարմարություն կամ ցավ:

Կապպաները չունեն ծառայության որոշակի ժամկետ: Ամեն ինչ կախված է բուժման տևողությունից և կոնկրետ դեպքից: