Շարժական պրոթեզավորում

Շարժական  պրոթեզավորում

Շարժական պրոթեզավորումը նախատեսված է ծամողական ֆունկցիայի վերականգման համար`  ատամների մասնակի կամ ամբողջական կորուստի դեպքում: Շարժական պրոթեզավորումը այլընտրանք է հանդիսանում ոչ հանովիին, այն դեպքում, երբ բացակայում է ատամների զգալի մասը, կամ բոլոր ատամները, և առկա են ոչ հանովի կառուցվացծների տեղադրման հակացուցումներ:

Շարժական պրոթեզավորման անհրաժեշտության դեպքում կարևոր է հաշվի առնել ոչ միայն ֆիզիոլոգիական, այլև էսթետիկական ասպեկտները, ինչի հետ կապված գոյություն ունի շարժական կառուցվածքների մի քանի տեսակ.
  • սովորական շարժական պրոթեզներ
  • շարժական պրոթեզ Ivocap
  • նեյլոնե պրոթեզներ (ըստ համաձայնության)
  • բյուգելային պրոթեզներ
  • բյուգելային պրոթեզներ կլամերներով
  • բյուգելային պրոթեզներ փականներով (աթաչմենտներով)
  • փոխագուցավոր շապիկների վրա բյուգելային պրոթեզներ
  • հեծանային կառուցվածքների վրա բյուգելային պրոթեզներ

Պրոթեզավորման վերը թվարկված տեսակների ընտրությունը կախված է կոնկրետ անհատական դեպքից: