Ոչ շարժական պրոթեզավորում

Միաձույլ կառուցվածքներ
Միաձույլ կառուցվածքներ

Շապիկների տվյալ տեսակի գործածման հիմնական ոլորտն է ատամների ծամող խմբի պրոթեզավորումը: Չնայած նրան, որ միաձույլ մետաղական շապիկները օժտված են բնական անատոմիկական ձևով, նրանք իրենցից ներկայացնում են սովորական «մետաղե» ատամ:

Առավելություններ.
  • օժտված են բնական անատոմիկական ձևով
  • լավ կպչում են ատամի մակերեսին
  • ժամանակի ընթացքում հակադիր ատամները չեն մաշվում
  • չեն վնասվում և չեն կոտրվում
Թերություններ.
  • ոչ գրավիչ արտաքին տեսք
  • միայն ատամների ծամող խմբի համար օգտագործում