CAD / CAM

Ֆրեզավորվող ապրանքների տեսակներ
Ֆրեզավորվող ապրանքների տեսակներ

CAD/CAM տեխնոլոգիայով պրոթեզների պատրաստումը թույլ է տալիս ստանալ ատամնային պրոթեզների հիմքեր, որոնք ունեն բարձրագույն ճշգրտություն, հոյակապ կենսահամատեղելիություն և անթերի էսթետիկա: Մեր լաբորատորիայում օգտագործվում է CAD/CAM CORiTEC 550i համակարգը, որն արտադրված է աշխարհի տարբեր լաբորատորիաներում ճանաչում վաստակած գերմանական  imes-icor ընկերության կողմից: CORiTEC 550i-ը բարձր արտադրողականությամբ հաստոց է, որը նախատեսված է ատամնաբուժության մեջ օգտագործվող բոլոր հիմնական նյութերի չոր և  խոնավ մշակման համար (ZrO2, AlO2, LS2 Wax, PMMA, CoCr, Ti,): CORiTEC 550i ունի հինգ առանցքներով նորագույն համակարգ, որը ճշգրիտ զանգվածային գրանիտե հիմքի հետ համադրության մեջ երաշխավորում է հարթության բարձրագույն մակարդակ, որը թույլ է տալիս պատրաստել ֆրեզավորվող արտադրանքի ամբողջ տեսականին միկրոնային ճշգրտությամբ:

ֆրեզավորվող ապրանքների մեր տեսականին ընդգրկում է.
 • եզակի շապիկներ, փոքր և մեծ ձգվածության կամուրջներ
 • կիսաշապիկներ
 • օկլյուզիային վերդիրներ
 • ներդիրներ/վերդիրներ (Inlay/Onlay)
 • վինիրներ
 • հարակցային կամրջաձև պրոթեզներ (մերիլենդյան կամուրջ)
 • ներարմատային ներդիրներ (հասարակ և քանդովի)
 • ժամանակավոր շապիկներ և կամուրջներ
 • պլաստիկից կամ մոմանյութից տարբեր կառուցվածքներ՝ հետագայում ազնիվ և ոչ ազնիվ մետաղների համահալվածքներից ձուլման համար
 • ամբողջական-անատոմիական կառուցվածքներ՝ մոմանյութից հետագա մամլման (IPS e.max Press Ivoclar Vivadent), կամ ցիրկոնիումի երկօքսիդից հիմքերի վրա մամլանստեցման (IPS e.max ZirPress Ivoclar Vivadent) համար
 • անհատական աբաթմենտներ
 • պտուտակային ֆիքսմամբ կամրջաձև պրոթեզներ
 • հեծանային կառուցվածքներ
 • ենթակառուցվածքներ
 • առաջնային փոխագուցավոր շապիկներ
Անհատական աբաթմենտների համար իմպլանտների համակարգի ցանկ
 • Zimmer Dental
 • Mis
 • Alpha Bio
 • Alpha Gate
 • Adin
 • Bio Horizons
 • Implant Direct
 • Simpl Swiss
 • Alpha Dent
 • Nobel
 • Astra Tech
 • Biomed 3i
 • Xive Friadent
 • Straumann
 • Biotech
 • Dentium
 • Euroteknika implants
 • OT Medical