CAD / CAM

CAD/CAM
CAD/CAM նորագույն տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս ավտոմատացնել ատամնատեխնիկական վերականգնումների գործընթացները: CAD/CAM-ը հապավում է, որը նշանակում է. Computer-Aided Design (համակարգչային տեխնոլոգիայի օգտագործմամբ նախագծում) և Computer-Aided Manufacture (համակարգչային տեխնոլոգիայի օգտագործմամբ պատրաստում):

CAD/CAM-ը սարքավորումների համալիր է, որը ներառում է.

 • Սկաներ: Այն անհրաժեշտ է հիվանդի ատամների 3D մոդելի ստեղծման համար: Կիրառվում են ներբերանային և սովորական սկաներներ:
 • Հատուկ ծրագրային ապահովմամբ համակարգիչ: Այն մշակում է ստացված ծավալային մոդելը, իսկ հետո ավտոմատ կամ կիսաավտոմատ ռեժիմով վերարտադրում է ապագա ատամնատեխնիկական վերականգնման վիրտուալ մոդելը: CAD/CAM-ի ինտերֆեյսը շատ նման է եռաչափ խմբագրի ծրագրին: Տեխնիկը կարող է ստեղծել կամ փոփոխել վերականգնման ցանկացած տարր (պատերի թեքություն, ռելիեֆի արտահայտվածություն և այլն): Երբ բոլոր փոփոխությունները արդեն կատարված են, վերականգնման մոդելով ֆայլը ուղարկվում է հաստոցի վրա:
 • Ֆրեզավորման հաստոց: Սրա վրա ավտոմատ եղանակով մետաղից կամ կերամիկայից շրջատաշվում է ծրագրում մոդելավորված վերականգնումը:

Համապատասխանաբար, աշխատանքների կատարումը CAD/CAM տեխնոլոգիայի օգտագործմամբ  հանդիսանում է ավելի ճշգրիտ և որակյալ, ավանդական ձուլման համեմատ (օրինակ՝ CAD/CAM-ի ընթացքում չափսերի շեղումը կազմում է 15-20 մկմ, ի համեմատ 50-70 մկմ՝ ձուլման դեպքում), ինչը երաշխավորում է բալանսի բացակայություն և ճշգրիտ ծայրային հպում: Սա առավել կարևոր է այնպիսի աշխատանքների կատարման դեպքում, ինչպիսիք են անհատական աբաթմենտները, պտուտակային ֆիքսումով երկարաձիգ կառուցվածքները, հեծանային կառուցվածքների ենթակառուցվածքները:

CAD/CAM տեխնոլոգիայի առավելությունները.
 • Երկարաձիգ հիմքերի երկրաչափական ճշգրտություն
 • Հիմքում ցեմենտի համար տարածության և հաստության լիարժեք հսկում
 • Ատամնանստվածքի թվային հսկում, կերամիկական զանգվածի կիրառման , բացվածքի գնահատման համար
 • Մոդելավորվող հիմքի հատվածքների չափման և արտաբերման հնարավորություն
 • Հիմքի կրիտիկական հատվածների ամրության հաշվարկի հնարավորություն` յուրաքանչյուր նյութի համար
 • Նորագույն նյութերի լայն ընտրանի
 • Պատրաստման գործընթացի զգալի
Ֆրեզավորվող նյութերի ցանկ.
 • Ցիրկոնիումի երկօքսիդ (ZrO2)
 • Ցիրկոնիումի տրանսլյուցենտային երկօքսիդ (ZrO2)
 • Լիտիումի երկսիլիկատի հիման վրա ապակե կերամիկա (LS2)-IPS e.max CAD Ivoclar Vivadent
 • Լեյցիտային ապակե կերամիկա –IPS Empress CAD Ivoclar Vivadent
 • Մուլտիբլոքեր-IPS Empress CAD Ivoclar Vivadent
 • Հիբրիդային կերամիկա –VITA ENAMIC
 • Կոբալտ քրոմ (CoCr)
 • Տիտան (Ti)
 • Պլաստմասսա PMMA (պոլիմեթիլմետակրիլատ)
 • Մոմանյութ (Wax)
 • Անմոխիր պլաստմասսա
 • Կենսապոլիմեր PEEK (պոլիեթերեթերկետոն)